⇐ deviator.si
Last modified: Fri Mar 28 19:30:27 CET 2008 */ ?>
From: galerija kapelica
Subject: # > stefan doepner
Date: Mon, 3 Dec 2007 00:07:36 +0100

   

STEFAN DOEPNER: 'Robot partner 0.1'

Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana
Predstavitev projekta: torek, 4. decembra 2007, ob 21. uri

S prvo predstavitvijo projekta 'Robot partner - sodelovanje in 
konkurenca' Stefan Doepner iz instituta f18 zacenja nov, vecletni 
projekt. Predstavljena zgodnja faza projekta je sicer se grob model 
umetnega bitja, ki na svoj nacin stremi k izrazanju svojih 
konceptualnih izhodisc, poskusov in pristopov. Robot partner je 
dolgorocni raziskovalni projekt v polju umetniskega, naravoslovnih in 
humanisticnih znanosti ter tehnologij.

V projektu avtor tematizira izhodisca in odnose v partnerstvu med 
zivimi bitji, kakor tudi med clovekom in stroji. V povezavi s temi 
izhodisci bodo obravnavani sodobni ideali, ideje in podobe napredka 
('Fortschritt'). Cilji projekta niso narediti trzno zanimiv izdelek, 
temvec z umetniskim pristopom ponovno razviti novo sinteticno bitje. 
Projekt Robot partner ne isce odgovorov, temvec markira vprasanja.

Vedenje in razumevanje se v procesu zasleduje na razlicnih ravneh. 
Osrednja raven raziskovanja je razvoj umetnega, umetnisko zasnovanega 
bitja, ki bo v procesu razvoja postajal vse kompleksnejsi. Vzporedno 
z nastajanjem te umetne kreature bo poudarek tudi na razvijanju 
teorije in moznosti razlicnih prakticnih resitev znotraj 
naravoslovnega, humanisticnega in tehnoloskega okvira.

Pomemben del razvojnega procesa je opazovanje obiskovalcev, ki so s 
svojimi poskusi, pristopi in zvedavostjo, v logiki in principih 
kibernetike, vedno ze vkljuceni v opazovani sistem. Ta pristop 
omogoca, da bo opazovanje in dokumentiranje raziskave najpomembnejsi 
del celotnega procesa, v katerem so problemi, nestrinjanja, zmote, 
nepricakovane spremembe, zacasne definicije in tudi protislovja 
bistveni del projekta.

Koncept in izvedba: Stefan Doepner
Strokovni sodelavec: Luka Princic

Povezave: www.f18institut.org