⇐ deviator.si
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
vedno izhajajoč iz okolja
prisluškujem, da bi zapisal
vonjam, lovim barve
zajemam trenutek zunaj,
da me popelje navznoter
da se prelije znano z nevednim
spredaj s kislim
zadaj z bolečino

tu in tam minimalistično
zdaj bistveno
potem mistično
na koncu obviseče

a k dejanskosti:
poljub dotik
in videnje lastnega oklepa
neobčutljivosti, premalo
preprostega pogrešanja
odprtost za solze
/ have you ever done this? /

spet: svež vetrič, tiktak ptičje petje
polet, sprehod, ime, neznano.
govorim o procesih, ne vsebini
nekaj pade skozi krošnjo
in mravlje odnesejo krvave besede.


Piha, 5.1.07

rest!rand!reld